19 İyul 2018Cümə axşamı
XƏBƏR LENTİ

MƏTBUAT GUŞƏSİ


20.02.14"Azərbaycanda sosial dövlət modelinin uğurla reallaşdırılması vətəndaşların yaşayış səviyyəsinin müasir mexanizmlər əsasında yüksəldilməsini təmin etməkdədir"

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev Yeni Azərbaycan Partiyasının internet saytına (www.yap.org.az) müsahibə verib. Həmin müsahibəni diqqətinizə çatdırırıq.
ətraflı

07.10.13
Интервью с председателем Государственного Фонда Социальной Защиты Азербайджанской Республики, доктором экономических наук, профессором Салимом Муслимовым.
www.day.az

В результате осуществления Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым серьезных реформ, обеспечивших создание в краткие сроки новой экономической системы и обусловивших гармоничное развитие многоотраслевой экономики, во всех направлениях были исполнены конкретные программы, и предприняты необходимые меры с целью улучшения уровня жизни различных слоев населения.
ətraflı

09.05.12
Sosial dövlət quruculuğunun banisi
“Azərbaycan” qəzeti
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Sosial Müdafiə Fondunun sədri
İ.e.d. S. Y. MÜSLÜMOV

Azərbaycanın inkişaf modeli onun sosial-iqtisadi həyatının əsas mərhələlərinin təsiri ilə formalaşmış yeni iqtisadi sistemə keçid dövrünü müvəffəqiyyətlə başa vurmağımızı şərtləndirmişdir. ətraflı

07.03.11«Неправильно жить только сегодняшним днем, и пенсия - это не далекое будущее. О ней каждому следует позаботиться уже сейчас»

Интервью с председателем Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики Салимом Муслимовым 

 www.zerkalo.az
 Л.Байрамова

С каждым днем система социальной защиты Азербайджана становится по-настоящему все более защищенной. В числе основных достижений ГФСЗ - создание новой пенсионной системы на базе индивидуального учета и системы управления информацией; создание центров подготовки свидетельств соцстрахования, обработки бумажных форм, а также современного архивного центра; проведение исследований человеческих ресурсов и соцопросов, а также многое другое.  
ətraflı

01.03.11İnkişafın Azərbaycan modeli:sığorta-pensiya sisteminin uğurlu islahatı

Bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bir sıra liberal xüsusiyyətləri ilə yanaşı, əhalinin sosial müdafiəsi institutunun yaradılması kimi sosialyönümlü tədbirləri də özündə ehtiva edir.  
ətraflı
5551
138199
19628842