Dövlətimizin siyasəti – iqtisadiyyatı inkişaf etdirməklə yanaşı, ilk növbədə sosial problemləri həll etməkdən ibarətdir

Heydər Əliyev

29 Aprel 2015Çərşənbə
XƏBƏR LENTİ

PENSİYA KALKULYATORU


216
203837
8173851