Dövlətimizin siyasəti – iqtisadiyyatı inkişaf etdirməklə yanaşı, ilk növbədə sosial problemləri həll etməkdən ibarətdir

Heydər Əliyev

24 Oktyabr 2014Cümə
XƏBƏR LENTİ

PENSİYA KALKULYATORU


5489
239776
6647968