Dövlətimizin siyasəti – iqtisadiyyatı inkişaf etdirməklə yanaşı, ilk növbədə sosial problemləri həll etməkdən ibarətdir

Heydər Əliyev

28 Yanvar 2015Çərşənbə
XƏBƏR LENTİ

PENSİYA KALKULYATORU


7078
264666
7458583