Dövlətimizin siyasəti – iqtisadiyyatı inkişaf etdirməklə yanaşı, ilk növbədə sosial problemləri həll etməkdən ibarətdir

Heydər Əliyev

18 Aprel 2014Cümə
XƏBƏR LENTİ

PENSİYA KALKULYATORU


31
162491
5055987