Dövlətimizin siyasəti – iqtisadiyyatı inkişaf etdirməklə yanaşı, ilk növbədə sosial problemləri həll etməkdən ibarətdir

Heydər Əliyev

10 Fevral 2016Çərşənbə
XƏBƏR LENTİ

PENSİYA KALKULYATORU


7270
98474
10915219