Dövlətimizin siyasəti – iqtisadiyyatı inkişaf etdirməklə yanaşı, ilk növbədə sosial problemləri həll etməkdən ibarətdir

Heydər Əliyev

4 Mart 2015Çərşənbə
XƏBƏR LENTİ

PENSİYA KALKULYATORU


8090
29887
7791681